VISCHframe

marco vischMarco Visch is onder de naam VISCHframe altijd op zoek naar bijzondere momenten die gewoonweg vastgelegd moeten worden. Er achteloos aan voorbij gaan is geen optie. De lichtval, reflecties, een mooie setting, licht en schaduw; het kan allemaal bijdragen aan een perfecte opname. Dit resulteert in haast documentaire -achtige foto’s. Door gebruik te maken van een lange sluitertijd levert het beelden op die normaal gesproken niet worden waargenomen door het menselijk oog.

Zoals de serie ‘Watermarks’, die bestaat uit in het wateroppervlak weerspiegelde beelden. Het geheel wordt vervormd en weer aan het menselijk oog blootgesteld ter vrije interpretatie. Een stilstaande time lapse is het resultaat. Ook in ander werk speelt reflectie en licht, of juist de afwezigheid daarvan, een grote rol.

Van elke serie die op deze website wordt getoond is een uitgebreid portfolio beschikbaar. Een portfolio dat graag op reis gaat en aan interieurarchitecten, ontwerpers, galeriehouders en particulieren wil laten zien wat VISCHframe maakt. Door op groot formaat te werken komen de details prachtig tot zijn recht en komen kleuren tot leven. Wordt op afspraak getoond. Neem contact op met VISCHframe.


Marco Visch a.k.a. VISCHframe is always looking for special moments that simply have to be captured. To pass it is not an option. The lighting, reflections, a beautiful setting, light and shade; it can all contribute to a perfect shot. This results in almost documentary-style photos. By using a slow shutterspeed it creates images that are not normally perceived by the human eye.

As the series ‘Watermarks’, which is made up of in water reflected images. Everything is distorted and on the human eye exposed for free interpretation. A stationary time lapse is the result. In other work reflection and light, or rather the lack thereof, also are playing a major role.

Of each series is displayed on this website there is a comprehensive portfolio available. All portfolios like going on a trip to show interior architects, designers, gallery owners and individuals what VISCHframe stands for. By working in large format the details come to its best advantage and colors come to life. Shown by appointment. Contact VISCHframe.

 

 

hahnemuhle

 


 

 

VISCHframe Fine Art Photography